Chodniki ruchome

SY-C
Parametry techniczne chodnika ruchomego SY-C
Środowisko pracy Wewnątrz budynku
Na zewnątrz budynku
Kąt nachylenia
10-12°
Prędkość 0,5 m/s
Szerokość stopni schodowych 800 mm
1000 mm